โทรทัศน์วงจรปิด Closed-Circuit Television (CCTV)

โทรทัศน์วงจรปิด Closed-Circuit Television (CCTV)

Closed-circuit television (CCTV) is the use of video cameras to transmit signal to a specific, limited set of monitors. It differs from broadcast television in that the signal is not openly transmitted, though it may employ point to point wireless links. CCTV is often used for surveillance in areas that need monitoring such as banks, casinos, airports, military installations and convenience stores. Increasing use of CCTV in public places has caused debate over public surveillance versus privacy. Now a days people are getting CCTV Systems installed at their homes and other private locations also. Now Advance form of CCTV i.e. Digital Video Recorders (DVR) provide recording up to many years and a very good quality and performance. In industrial plants, CCTV equipment may be used to observe parts of a process that are remote from a control room, or where the environment is not comfortable for humans. CCTV systems may operate continuously or only as required to monitor a particular event.

ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Close Circuit Television (CCTV) System)

ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Close Circuit Television (CCTV) System)คือระบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่ถูกจับภาพโดยกล้องวงจรปิด (CCTV Camera) ซึ่งเป็นระบบสำหรับการใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัย หรือใช้เพื่อการสอดส่องดูแลเหตุการณ์หรือสถานะการณ์ต่างๆ ที่นอกเหนือจากการรักษาความปลอดภัย

องค์ประกอบที่สำคัญของระบบโทรทัศน์วงจรปิด

  1. กล้องและเลนส์ (CCTV Camera and Lens)
  2. สายเคเบิลสำหรับการส่งสัญญาณภาพและบีเอ็นซีคอนเนคเตอร์ (Sinal Cable and BNC Connector)
  3. เครื่องบันทึกภาพและจอแสดงผล (DVR Recorder and Monitor)
โฆษณา

ใส่ความเห็น

ยังไม่มีความเห็น

Comments RSS TrackBack Identifier URI

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s